Het DTB project van de Kring van Utrechtse Archivarissen is van de week officieel afgerond en akkoord bevonden door de deelnemers! In ruim 8 jaar zijn (bijna) alle DTB’s van Utrecht (provincie) gescand, geïndexeerd en op WieWasWie