De Rijksoverheid introduceert een speciale site waarop burgers terugzien bij welke processen de overheid persoonsgegevens verwerkt. De site is voor iedereen toegankelijk.

De gebruiker kan op www.avgregisterrijksoverheid.nl vinden waarom de Rijksoverheid bepaalde persoonsgegevens opslaat, wat er mee gebeurt en hoelang die gegevens bewaard blijven. Een zoekfunctie, bijvoorbeeld op onderwerp of overheidsdienst, helpt om snel een bepaalde verwerking te vinden. Een voorbeeld is een bestand waarin wordt bijgehouden welke brieven en e-mails van burgers zijn binnengekomen. Te zien valt dat de naw-gegevens, het e-mailadres en de inhoud van de brief in principe vijf jaar worden bewaard en dat wordt bijgehouden aan wie de gegevens zijn verstrekt. Ook is er informatie te vinden over de rechten op het gebied van privacy en de manier waarop burgers inzage kunnen vragen.

AVG

De Rijksoverheid voldoet met de site naar eigen zeggen aan de privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die transparantie over de verwerking van persoonsgegevens eist. Het openbare register is een productie van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De andere ministeries hebben zich aangesloten en nu is de website rijksbreed in gebruik.