Sinds afgelopen week staat het hele schepenbankarchief van Loon op Zand gescand online.
Tijdens een korte inventarisatie zijn er met name veel procesdossiers en voogdij- en boedelrekeningen beter toegankelijk gemaakt op persoonsnaam.
>> Naar het archief van de schepenbank