N.a.v. het van de week versturen van ons persbericht inzake de te ver doorgeschoten privacyregels waarover onze voorzitter ageerde, kwamen een aantal mails retour danwel ontvingen we van een aantal verenigingssecretariaten een e-mail adreswijziging. Van een aantal verwachten we nog nader bericht.
Deze correcties/wijzigingen zijn zo veel mogelijk verwerkt. Mocht u in de database 'Verenigingen' fouten of tekortkomingen zien, laat het de redactie weten.
Met dank.