Het onlangs hier gepubliceerde artikel 'Censuur en spionage op internet' noodzaakte een viertal lezers daarop te reageren. Nu stellen we reacties altijd op prijs. Een lezer schreef (o.i. terecht) dat het artikel zeker nuttige informatie bevat. En daar gaat het ons natuurlijk om. Niet meer, niet minder.

De reacties betroffen allen de vermeende schrijver van dit artikel, E.J. Bron en niet het artikel zelf. Met nadruk op vermeende, want Bron is niet de auteur. Bron’s website kan men politiek gezien best rechts noemen en dat zullen de kiezers ter andere zijde minder leuk vinden. Anderzijds werd ons verweten dat de ‘walgelijk vooringenomen context waarin de politieke meningen van de heer Bron al te duidelijk naar voren komen’, het artikel ongeschikt zou maken voor plaatsing. Dat gaat ons iets te ver. Dan zou men ook geen boek meer kunnen kopen bij die boekwinkel waar je bonje met de eigenaar hebt.

Wie bepaalt of iets walgelijk of vooringenomen is, is dan onze eerste vraag. Los daarvan komt in het hele artikel geen enkel politiek statement voor, ergo waar gaat het over? Tenslotte werd het artikel niet door de heer E.J. Bron geschreven maar door een ‘Bezorgde Burger’. 

HCC!genealogie voorzitter Cees Heystek om commentaar gevraagd, zegt: “Wij proberen alle aspecten te belichten. Wij vonden in het artikel nuttige informatie staan, die wel degelijk informatief is voor onze leden en lezers. Of iemand links, rechts, ultra-rechts of ultra-links is, is voor ons geen enkel criterium, zolang de fatsoensnormen maar niet worden overschreden. Maar we zullen in het vervolg kritiser zijn en nog zorgvuldiger een keuze maken in aangeboden danwel gevonden teksten voor onze website en dus nieuwsbrief", aldus Heystek.

Het is onze taak leden en lezers te informeren inzake genealogische onderwerpen en mogelijke hulpmiddelen op internet en uit de digitale wereld, kortom ICT. Zeker artikelen waarin lezers wordt geadviseerd voorzichtig te zijn met al hetgeen internet en de digitale wereld ons inmiddels te bieden heeft en hen adviseert vooral ook naar alternatieven te kijken en te zoeken, zullen we blijven plaatsen. Dat is onze taak, dat is onze missie.
Zonder enige politieke invalshoek overigens.

Redactie