Morgen, zaterdag 25 mei 2019 om 11 uur in het Zalencentrum Het Brandpunt aan de Oude Utrechtseweg 4A 3743 KN Baarn, wordt een lezing gegeven onder de titel: ‘Oorlogslevens: levens van oorlogsgetroffenen digitaal samengebracht’. Lizzy Jongma projectleider van de website Oorlogslevens en Edwin Klijn, programmamanager van het Netwerk Oorlogsbronnen geven de  presentatie over deze biografische site die inmiddels gegevens over meer dan 300.000 oorlogsbetrokkenen bevat.

Nog altijd, inmiddels meer dan vijfenzeventig jaar na dato, is de publieke belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog groot. Een onderzoek van TNS-NIPO in opdracht van Netwerk Oorlogsbronnen wees in 2015 uit dat bijna 40% van de Nederlanders geïnteresseerd is in het onderwerp ‘Tweede Wereldoorlog’. Genoeg reden voor de interessegroep stamboomonderzoek van de grootste computerclub van de BeNeLux, de HCC, om eens aandacht te besteden aan het fenomeen oorlogsbronnen. Want je weet maar nooit of er daar iets over je familie is te vinden.

's-Middags geeft HCC!genealogie's adviseur Fred Baltus een presentatie over het gebruik van camera, tablet of mobiel bij het fotograferen van officiele stukken in het archief zodat die op een later tijdstip uitgebreider kunnen worden bestudeerd c.q. gelezen. Daarvoor gelden andere eisen dan normale fotografie.