De papierstroom van het rijk is voorlopig nog niet opgedroogd. De bestaande archiefplaatsen beginnen vol te raken. Er is behoefte aan een nieuwe bewaarplaats. Op 20 juni is het voormalige pand van de Topografische Dienst in Emmen officieel een locatie van het Nationaal Archief. Het gebouw wordt op dit moment omgebouwd tot een moderne, energiezuinige rijksarchiefbewaarplaats, goed voor 95 strekkende kilometer papier.
Lees hier meer.