Vandaag heeft de jaarlijkse ‘lintjesregen’ plaats, de verlening van Koninklijke onderscheidingen

2.881 benoemingen

Voor de lintjesregen 2019 zijn bij het Kapittel voor de Civiele Orden 3.246 voorstellen tot decoratieverlening ingediend. Uiteindelijk hebben 2.881 benoemingen plaats gevonden: achttien mensen zijn benoemd in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 2.862 in de Orde van Oranje-Nassau en een persoon ontvangt de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons. Van het aantal gedecoreerden is 34,99 % (1.008) vrouw en 65,01 % (1.873) man. Met 2.881 ligt het aantal benoemingen lager dan in 2018, toen 2.908 Koninklijke onderscheidingen werden uitgereikt. In dat jaar lagen de percentages vrouw-man op respectievelijk 35,03 % en 64,97 %.

Opmerkelijke benoemingen
Het merendeel van de gedecoreerden (86,91 %) is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau (2.504 personen). De overigen tot ridder of officier in de Orde van Oranje-Nassau, óf tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Eén persoon ontvangt de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.
Enkele bekende Nederlanders die dit jaar een Koninklijke onderscheiding ontvangen zijn advocaat mr. Gerard Spong, fotograaf Patricia Hazelhoff-Roelfzema-Steur, televisiepresentator Humberto Tan-AKiam en scheidsrechter Björn Kuipers.|

(bron: Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden)