Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 1 juli 2019 mevrouw drs. C. (Claudia) Hörster benoemd tot directeur Koninklijke Verzamelingen. Mevrouw Hörster volgt in deze functie drs. Ph.C.B. (Flip) Maarschalkerweerd op, die per dezelfde datum op de meest eervolle wijze wordt ontheven van zijn functie in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

De titel directeur Koninklijke Verzamelingen is de nieuwe titel van wat wij vroeger kende als directeur Koninklijk Huis Archief. Er is destijds gekozen voor een nieuwe naam, “Koninklijke Verzamelingen”, omdat dat meer recht doet aan al de collecties van het KHA. Het gebouw waarin men is gehuisvest heet overigens nog steeds het Koninklijk Huis Archief.

Mevrouw Hörster (1981) studeerde Cultuurmanagement aan de Bocconi Universiteit in Milaan en Kunstwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Daar werkte zij enige jaren als assistent- en later plaatsvervangend onderwijscoördinator van de opleiding Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed. In 2010 begon mevrouw Hörster bij de Dienst van het Koninklijk Huis als conservator bij de Koninklijke Verzamelingen. Sinds januari 2016 vervulde zij de functie van Hoofd Collecties en Presentatie. Sinds juni 2018 neemt zij het directeurschap ad interim waar.