De eerste stukken uit het archief van de Memories van Successie (1818-1927) zijn sinds deze week digitaal beschikbaar! In de komende maanden worden in totaal ruim 1 miljoen scans online gezet.

De Memories van Successie, een belangrijke Overijsselse bron voor genealogisch onderzoek, zijn dossiers over belasting op nalatenschappen. Binnen zes maanden na het overlijden moesten de erfgenamen in het kantoor van de belastingdienst, waar de overledene zijn laatste woonplaats had, een Memorie van aangifte indienen. Iedere Memorie van aangifte vormt in dit archief een dossier betreffende de nalatenschap van één persoon. In dit dossier zit vaak een boedelbeschrijving, een kopie van een testament, overzicht van vermogen en een kopie van het geboortebewijs.

Vanaf 1856 zijn er zogenaamde Tafels beschikbaar, waarbij er op achternaam gezocht kan worden in de Memories van Successie. Voor de eerste periode vanaf 1818 moet gezocht worden op sterfdatum.

Voorheen konden bezoekers hiervoor microfiches raadplegen op onze studiezaal in Zwolle. Deze microfiches zijn door Picturae gedigitaliseerd in het kader van een grootschalig digitaliseringsprogramma, dat dit jaar verder wordt uitgerold. De eerste stap is het online beschikbaar stellen van ruim 1 miljoen scans van de Memories van Successie.

Mocht u vragen hebben over hoe deze bron te raadplegen, dan is er een uitgebreide handleiding beschikbaar, of ga direct naar de bron.