In de afgelopen maand zijn de volgende archieftoegangen nieuw op de website van Deventer verschenen.

 • Toegangsnummer 1589
  Constructiedossiers gemeente Deventer, 1971-2006
   
 • Toegangsnummer 1539
  Remonstrantse gemeente, 1944-2008

In de afgelopen maand zijn de volgende archieftoegangen nieuw op onze website van Zwolle en Overijssel verschenen.

 • Toegangsnummer 1610
  Collectie van de Twentsche Courant
   
 • Toegangsnummer 0719.1
  Gemeentelijke Brandweer Zwolle
   
 • Toegangsnummer 1667
  Tuchtrechter voor de Prijzen in het Arrondissement Almelo
   
 • Toegangsnummer 0595
  Rooms-Katholieke parochie 'Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming' te Hein

Tevens zijn er een aantal nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand verschenen:

 • Hellendoorn, 1870-1877, 1885-1891 en 1898-1902

Deze nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden via onze website, via WieWasWie en via OpenArchieven.