Vanaf 1 maart 2019 gaan we verder als Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Een van de redenen voor deze naamswijziging is dat deze meer dekkend is  voor het werk van de Inspectie. En zo wordt ook in één oogopslag duidelijk voor welke publieke belangen de Inspectie staat.

Marjan Hammersma, secretaris generaal van het Ministerie van OCW, lanceerde op dinsdag 5 maart jl. een animatie die de naamswijziging toelicht.