De ministerraad heeft op voorspraak van verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) ingestemd met de voordracht samen met België van de Koloniën van Weldadigheid voor de titel Europees Erfgoedlabel. Daarmee neemt het kabinet Rutte III het advies over van de Raad voor Cultuur.
Lees hier verder.