Op 21 februari heeft Bert de Vries namens de besturen van KVAN/BRAIN gesproken met het projectteam Herziening Archiefwet. Het was een constructief overleg waarin nadere afspraken zijn gemaakt over de samenwerking met KVAN/BRAIN in het wetgevingsproces.
Lees hier verder.