In 2018 zijn er 6.188.766 scans uit het Stadsarchief aan de collecties toegevoegd.

Afgelopen jaar heeft het Stadsarchief zo'n 1,2 kilometer archiefmateriaal gedigitaliseerd en de scans online gezet. In 2018 zijn er maar liefst 6.188.766 scans toegevoegd.

 

Grote projecten
Deze grootschalige productie is grotendeels te danken aan drie digitaliseringsprojecten.

Uit het Notarieel Archief werden wekelijks 35.000 scans gemaakt ten behoeve van historisch onderzoek.

Uit het Archief van de Secretarie Afdeling Algemene zaken zijn wekelijks 40.000 scans gemaakt. Hiermee wordt de toegankelijkheid van dit enorme archief sterk vergroot én wordt ervoor gezorgd dat dit archief na digitalisering verplaatst kan worden naar het nieuwe depot in Amsterdam Noord.

In 2018 is ook het Centraal Tekeningen Archief gedigitaliseerd met als resultaat een indrukwekkende 1.499.279 scans.

Scanning on demand
Ook digitaliseringsaanvragen worden nog altijd in grote aantallen verwerkt. Wekelijks worden 20.000 scans gemaakt op verzoek van gebruikers. Dit staat gelijk aan ongeveer 120 aanvragen per week. In 2018 waren dit in totaal 6084 inventarisnummers op verzoek van 1259 verschillende gebruikers.

Boven verwachting
Een eerdere prognose was dat er op 1 januari 2020 zo'n 37,5 miljoen scans op de Archiefbank te vinden zouden zijn. Inmiddels staat de teller al op 35.340.487, dus die prognose zal bijgesteld moeten worden... De overschrijding van de verwachting komt vooral doordat we het Centraal tekeningen Archief konden digitaliseren.

Alle cijfers met een beknopte toelichting zijn na te lezen in het jaarverslag digitalisering 2018: Het jaar van 6 miljoen.