Per 1 januari zijn er ook weer honderden inventarisnummers openbaar gemaakt waarop tot 2018 een beperking gold. Het gaat daarbij zowel om overheidsarchieven als particuliere archieven die het Stadsarchief Amsterdam beheert. De openbaar gemaakte inventarisnummers zijn aan te vragen voor digitalisering.