We zien het vaker, dat archieven samen gaan met andere organisaties. Of het daar beter van wordt is nog maar de vraag. Neem b.v. het Regionaal Archief Zutphen dat nu is opgegaan in Erfgoed Zutphen. Veel links naar de oude website werken niet meer of worden niet correct ge-redirect naar de goede nieuwe pagina (z.g. linkrot). Laten we hopen dat het tijdelijk is.

Het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) is één van de vier pijlers van het erfgoed van Zutphen en omgeving. Samen met Archeologie, Monumentenzorg en het Stedelijk Museum Zutphen zetten zij ons in voor beheer en behoud van materieel en immaterieel erfgoed. Het archief beheert de historische informatie van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen.