We zijn digitaal steeds actiever, zowel met pc, tablet   als smartphone. Hierdoor neemt ook het risico toe dat we
 slachtoffer worden van internetcriminaliteit.

 

 

 

Hoefden we in het verleden “slechts” beducht te zijn op het krijgen van een virus op de pc, tegenwoordig hebben we te maken met criminelen die op zeer geavanceerde manieren proberen ons via het internet op te lichten. Vrijwel dagelijks verschijnen er in de media berichten over deze vorm van criminaliteit. We noemen dit cybercrime. 

Ongetwijfeld heeft u al eens gehoord van termen als phishing, malware, identiteitsfraude, ransomware, spam, hacking of spyware om er maar een paar te noemen. Nog afgezien van alle bedreigingen rondom digitale privacy zijn er heel wat gevaren waaraan u blootstaat wanneer u online gaat.
Reden genoeg om eens wat dieper in te gaan op een aantal veel voorkomende veiligheidsrisico’s.
En vooral: Hoe kunt u zich daar tegen beveiligen?

Voor verdere informatie over de seniorenacademie zie seniorenacademie.hcc.nl