ridder heer   In het archief van de Kanselarij der Nederlandse Orden zijn kaartenbakken aan-
   wezig met de gedecoreerden in één van de militaire of civiele orden in de perio-
   de 1815 - 1993.

   Deze kaartenbakken zijn door de Kanselarij gedigitaliseerd en geïndexeerd en worden
   via het Nationaal Archief toegankelijk gemaakt.

U kunt deze index nu ook doorzoeken via Open Archieven, zeker als u zich afvraagt:
zitten er in de familie gedecoreerden? Het gaat onder andere om de Militaire Willems-Orde, de Orde van de Nederlandse Leeuw, de Orde van Oranje-Nassau, de Huisorde van Oranje, Medaille van het Rode Kruis, etc.

Het gaat overigens alleen om gedecoreerden die vóór 2005 zijn overleden. Dit is de reden dat nog niet alle gedecoreerden in de databank vermeld staan. Klik op Open Archieven