Het Nationaal Archief heeft 3 nieuwe open data sets gepubliceerd. Het gaat om de indexen Korps Pupillen, Stamkaarten Ambtenaren en de Registratielijsten Volkstelling.

 

De indexen zijn via crowdsourcing tot stand gekomen; vrijwilligers hebben de namen op de scans ingevoerd en gecontroleerd. Vervolgens zijn deze gegevens als open data beschikbaar gesteld aan het Nationaal Archief.

Het Nationaal Archief wil zoveel mogelijk data beschikbaar stellen. Hierdoor kunnen geïnteresseerden op nieuwe manieren participeren. En ontstaan er tal van mogelijkheden voor het gebruik van digitaal erfgoed. De indexen zijn te vinden op op www.gahetna.nl

Oost-Indië: Korps Pupillen 

In het archief Stamboeken Militairen KNIL Oost- en West-Indië bij het Nationaal Archief (archiefinventaris 2.10.50) bevinden zich veel stamboeken van militairen. Een van de onderdelen van dit archief is de set extracten uit de stamboeken van het korps Pupillen van de landmacht in Oost-Indië. Het korps Pupillen was een afdeling van het KNIL. Hier werden jongens opgeleid tot soldaat. Later kregen ze ook andere vakken, zoals cartografie en muziek. Die jongens waren vooral geboren uit relaties van KNIL-soldaten met vrouwen uit de lokale bevolking. De pupillenschool was gelegen in het plaatsje Gombong, Midden­ Java. De namenklapper op de extracten is helaas verloren gegaan, net als de eerste 120 extracten zelf. De overige +/- 2500 inschrijvingen zijn gedigitaliseerd en online beschikbaar. En via deze index doorzoekbaar gemaakt.

Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren 

De Stamkaarten Ambtenaren bevatten korte vermeldingen van de loopbaan van personen die als civiel ambtenaar tussen 1917 en 1921 in dienst zijn getreden van het Nederlands-Indisch gouvernement. Ook personeel dat werkzaam is geweest bij het gesubsidieerd onderwijs is in deze registratie opgenomen.

Deze korte beschrijvingen zijn vaak voldoende voor genealogische doeleinden. De achterliggende stukken kunnen, als ze nog bestaan, nadere informatie verschaffen. Denk aan achtergronden van benoemingen, bevorderingen en ontslagen. Op de kaarten staan, meestal in de eerste kolom, verwijzingen naar deze bronnen. In de inleiding van de bijhorende inventaris staat uitleg over deze verwijzingen.

Suriname: Registratielijsten Volkstelling 1921 

Bij de volkstelling Suriname 1921 werden alle inwoners van Suriname geregistreerd met behulp van registratielijsten. Een registratielijst bevat de toestand van de bewoning per huisnummer op middernacht tussen 31 juli 1921 en 1 augustus 1921. De index bevat per registratielijst de gegevens die op het voorblad staan: de naam van het district (Paramaribo, Beneden Suriname, Coronie, etc.), het kringnummer in Romeinse cijfers, het lijstnummer in Arabische cijfers, de naam van de straat of plantage en het huisnummer. In de index van de telkaarten van de volkstelling is per persoon te vinden in welk district, kring, lijst en naam iemand geregistreerd staat. Met deze index is het bijhorende registratieblad te vinden.