Bij het maken van een stamboom zijn bronnen van groot belang. Je zal dus moeten duiken in
akten van de burgerlijke stand, doop-, trouw- en begraafregisters, notariële akten, militie-
registers en personeelsadministraties. Maar ook bidprentjes, familieberichten en rouwkaarten
zijn zeer nuttig voor het genealogische onderzoek.

 

Archiefinstellingen en ook heemkunde- en genealogische verenigingen beheren deze bronnen, die ze meer en meer in digitale vorm beschikbaar stellen. Open Archieven heeft de persoons- vermeldingen in deze bronnen op één plek doorzoekbaar gemaakt. Er zijn nu 200 miljoen historische persoonsvermeldingen te vinden op Open Archieven. Het is daarmee de grootste collectie van genealogische brongegevens in Nederland.

Open Archieven presenteert op dit moment de gegevens van 86 organisaties. Het gaat hierbij
vooral om Nederlandse archiefinstellingen, van de Regionale Historische Centra tot de stads-,
gemeente- en streekarchieven. Een deel van de data is afkomstig van heemkunde- en
genealogische verenigingen, zij hebben vaak mooie bidprentjes- en familieberichtcollecties.
Door de gegevens te presenteren op Open Archieven krijgen de collecties van deze organi-
saties een extra podium, waardoor ze gevonden en geraadpleegd worden. Zo'n 200 duizend
personen bezoeken Open Archieven elke maand, goed voor 6 miljoen bevragingen. De website
wordt door 30% van de bezoekers in een van de 3 andere beschikbare talen raadpleegt. Naast
Nederlandse organisaties worden ook de Belgische archieven en verenigingen de moge-
lijkheid geboden om hun gegevens op Open Archieven vindbaar te maken.

Het zoeken naar informatie over voorouders is op Open Archieven zeer eenvoudig. Er kan
gezocht worden op naam, waarna de resultaten gefilterd kunnen worden op type document,
plaats en jaartal. Wanneer een historisch document bekeken wordt, zoekt Open Archieven
automatisch door. Zo wordt er gekeken of er meer informatie beschikbaar is voor de in het
document genoemde personen. Dit kunnen gerelateerde historische documenten zijn, maar
ook referenties naar andere bronnen zoals begraafplaatsinformatie, biografische portalen en
online stambomen. Om de historische documenten van meer context te voorzien toont Open
Archieven bij het document ook extra informatie, zoals wat het weer was op de betreffende
dag, informatie over de plaats uit volkstellingen en historische kaarten.

Iedereen kan via www.openarch.nl op zoek naar de eigen voorouders!