Wie onderzoek doet naar de plantages in Essequibo, Demerara en Berbice, of het Nederlandse slavernijverleden in Guyana, kan voortaan terecht op de website van het Nationaal Archief. De president van Guyana, David Granger, heeft in 2015 persoonlijk toestemming verleend om de archieven van de toenmalige Nederlandse plantagekoloniën tijdelijk uit te lenen aan Nederland. Het Nationaal Archief ging deze conserveren en digitaliseren.

 

Slavenopstanden en dagelijks leven in kaart gebracht
De Guyanese collectie  bevat het overgebleven archiefmateriaal van de toenmalige Nederlandse plantagekoloniën Essequibo, Demerara en Berbice uit de 18de en begin 19de eeuw. Deze ‘Dutch Series’, berustende bij de National Archives of Guyana, bevatten waardevolle informatie over het dagelijks leven in de plantages. Zo is er informatie te vinden over het leven van de tot slaaf gemaakten die daar werkten. Maar ook over de slavenopstanden, bijvoorbeeld de grote slavenopstand in Berbice van 1763, onder leiding van Cuffy een nationale held in Guyana.
 
Het Metamorfoze project ‘Dutch Series’ Guyana
De conservering en digitalisering van deze Guyanese archiefstukken in Nederland maken onderdeel uit van het Metamorfoze themaproject ‘Slavernij’. Het doel hiervan is om historische bronnen over slavernij online toegankelijk te maken voor onderzoek. Het project is opmerkelijk, onder andere omdat de Guyanese president persoonlijk toestemming heeft verleend om hun oudste documentair erfgoed tijdelijk uit te lenen aan Nederland. Deze collectie is opgenomen in UNESCO’s ‘Memory of the World Register’. Tevens hebben conservatoren van de Nationale Archieven van Nederland en Curaçao samen een workshop gegeven over conservering en collectiemanagement aan medewerkers van diverse instellingen in Guyana.
 
Terug naar Guyana
Tijdens een feestelijke projectafsluiting op 12 oktober overhandigde Arjan Agema, hoofd afdeling Digitalisering, namens het Nationaal Archief Nederland de 98.000 scans en het gerestaureerde papieren archiefmateriaal aan Nadia Gamel-Garter, hoofd van het Nationaal Archief Guyana. Aan deze gebeurtenis is uitgebreid aandacht besteed in de media van Guyana.
 
Binnen het Metamorfoze programma wordt nu gekeken welke andere belangrijke bronnen over slavernij kunnen worden gedigitaliseerd. In Guyana is bijvoorbeeld nog eens 2,5 meter aan Nederlandse archieven gevonden. Ook in Suriname, buurland van Guyana, zullen de komende jaren nog diverse collecties worden gedigitaliseerd.