Bij het maken van een stamboom zijn bronnen van groot belang. Je zal dus moeten duiken in akten van de burgerlijke stand, doop-, trouw- en begraafregisters, notariële akten, militie­registers en personeels­admini­straties. Maar ook bidprentjes, familieberichten en rouwkaarten zijn zeer nuttig voor het genealogische onderzoek. Archiefinstellingen en ook heemkunde- en genealogische verenigingen beheren deze bronnen, die ze meer en meer in digitale vorm beschikbaar stellen.

 

Open Archieven heeft de persoonsvermeldingen in deze bronnen op één plek doorzoekbaar gemaakt. Er zijn nu 200 miljoen historische persoons­vermeldingen te vinden op Open Archieven. Het is daarmee de grootste collectie van genealogische bron­gegevens in Nederland.

Open Archieven presenteert op dit moment de gegevens van 86 organisaties. Het gaat hierbij vooral om Nederlandse archiefinstellingen, van de Regionale Historische Centra tot de stads-, gemeente- en streekarchieven. Een deel van de data is afkomstig van heemkunde- en genealogische verenigingen, zij hebben vaak mooie bidprentjes- en familieberichtcollecties. Door de gegevens te presenteren op Open Archieven krijgen de collecties van deze organi­saties een extra podium, waardoor ze gevonden en geraadpleegd worden. Zo'n 200 duizend personen bezoeken Open Archieven elke maand, goed voor 6 miljoen bevragingen. De website wordt door 30% van de bezoekers in een van de 3 andere beschikbare talen raadpleegt. Naast Nederlandse organisaties worden ook de Belgische archieven en verenig­ingen de moge­lijkheid geboden om hun gegevens op Open Archieven vindbaar te maken.

Het zoeken naar informatie over voorouders is op Open Archieven zeer eenvoudig. Er kan gezocht worden op naam, waarna de resultaten gefilterd kunnen worden op type document, plaats en jaartal. Wanneer een historisch document bekeken wordt, zoekt Open Archieven automatisch door. Zo wordt er gekeken of er meer informatie beschikbaar is voor de in het document genoemde personen. Dit kunnen gerelateerde historische documenten zijn, maar ook referenties naar andere bronnen zoals begraafplaatsinformatie, biografische portalen en online stambomen. Om de historische documenten van meer context te voorzien toont Open Archieven bij het document ook extra informatie, zoals wat het weer was op de betreffende dag, informatie over de plaats uit volkstellingen en historische kaarten.

Iedereen kan via www.openarch.nl op zoek naar de eigen voorouders!