Zijne Majesteit de Koning is zaterdagavond 10 november 2018 aanwezig bij de start van ‘Ode aan de Synode’, de viering van 400 jaar Synode van Dordrecht.

Op 13 november 2018 is het 400 jaar geleden dat de Synode van Dordrecht begon; de eerste en enige internationale protestantse kerkvergadering in de vroegmoderne tijd. Meer dan honderd professoren, politici en predikanten uit binnen- en buitenland kwamen hiervoor in 1618 naar Dordrecht. De Synode van Dordrecht had grote betekenis voor de landspolitiek, het kerkelijk leven en de cultuur in de Republiek. De 'Dordtse leerregels' werden opgesteld en er werd opdracht gegeven om de eerste officiële Nederlandse vertaling van de Bijbel te laten maken, de Statenvertaling. De Statenbijbel drukte zijn stempel op de Nederlandse taal.

De viering start in de Augustijnenkerk. Na een welkomstwoord door burgemeester A.W. Kolff van Dordrecht, houdt mr. J.P.H. Donner een verzoeningsrede. De Koning leest een bij de gelegenheid passende passage voor uit de Statenbijbel, als eerbetoon aan dit belangrijke erfgoed.
Na het verlaten van de Augustijnenkerk zet de Koning op het plein van het Hof van Nederland symbolisch een robotarm in werking die gedurende 9 maanden de Statenbijbel kalligrafeert. Aansluitend wordt het Dordrechts Museum bezocht. Daar opent de Koning de tentoonstelling ‘Werk, bid en bewonder - Een nieuwe kijk op kunst en calvinisme’. Hij doet dit door een bijzondere Bijbel uit de Koninklijke Verzamelingen in een vitrine te plaatsen. De tentoonstelling laat de relatie tussen calvinisme en kunst in een brede context zien. Naast schilderkunst van onder andere Rembrandt, Bol, Van Gogh en Mondriaan, komen ook literatuur, muziek en kerkarchitectuur aan bod.

‘Ode aan de Synode’ duurt 180 dagen, even lang als de Synode destijds. Van 10 november 2018 tot 29 mei 2019 worden er in Dordrecht allerlei activiteiten georganiseerd die het belang van deze historische bijeenkomst voor een breed publiek duidelijk maken. Dordrecht werkt hierbij samen met de stichting Nationale Synode.