Na de oorlog waren er tienduizenden (in het bijzonder joodse) Nederlanders waarvan niet officieel vaststond dat zij waren overleden. Dat bracht allerlei juridische complicaties met zich mee, zoals bijvoorbeeld erfeniskwesties. Om deze problemen op te lossen werd in juni 1949 de 'Wet, houdende voorzien¬ingen betreffende het opmaken van akten van overlijden van vermisten' van kracht.

 

Deze wet bepaalde dat de minister van Justitie bij de burgerlijke stand een akte van overlijden kon laten opmaken. Het ministerie moest zorg dragen voor registratie van en onderzoek naar de vermisten. Dat onderzoek moest de kans minimaliseren dat de vermisten later alsnog opdoken met alle complicaties vandien. De resultaten van dat onderzoek werden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

De scans van de kranten (die beschikbaar worden gesteld via Delpher.nl) zijn via de computer (OCR) door de Koninklijke Bibliotheek omgezet in tekst. De kwaliteit hiervan is echter niet 100%. Om deze reden vraagt Open Archieven u om een handje te helpen met het controleren en waar nodig het corrigeren van de gegevens!
U heeft voor deze taak geen kennis nodig van oude handschriften, het gaat hier om gedrukte teksten. Het enige wat nodig is accuratesse. De tekst moet precies overeenkomen, dus namen, afkortingen en hoofdletters precies overnemen zoals deze in de Staatscourant zijn weergegeven.
Wilt u meehelpen, klik dan hier.