Tevens zijn er een aantal nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand verschenen:

  • Tubbergen, 1811 – 1865
  • Ambt Hardenberg, 1898 – 1907
  • Hasselt, 1885 – 1895

Deze nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden via onze website en via www.wiewaswie.nl.