Op onze website kunt u onder de knop <Presentaties> nu een drietal nieuwe video's van presentaties bekijken.

Tenminste wanneer u lid van HCC bent.

Het betreft:

24-02-2018 Militaire voorouders - dr. A.P. van Vliet
De heer Van Vliet is plaatsvervangend directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie van het Ministerie van Defensie en nam ons mee op de zoektocht naar onze militaire voorouders en reikte handvatten aan teneinde vragen zoals bij welke onderdelen dienden zij, wat was hun rang, waar waren zij gelegerd e.d. te beantwoorden.

24-02-2018 De invloed van ziekten op de stamboom - mevrouw Te Hennepe
In haar lezing van mevrouw Te Hennepe gaat zij in op de invloed van ziekten op de stamboom. Wat betekende het om twee eeuwen geleden ziek te zijn? Wat is de invloed van de medische geschiedenis op zoektochten in de archieven uit de periode 1700 – 1900. Dat daarbij ook wordt ingegaan op de ontwikkelingen van epidemieën in deze periode en op de definities en veranderende betekenissen van deze en andere veel voorkomende ziekten, spreekt voor zich.

30-04-2018 Zoeken met WieWasWie - Fred Baltus
Fred laat zien hoe u uw voorouders terugvindt op de genealogische site van WieWasWie

Het gebruik van WieWasWie is gratis. Alle documenten en scans zijn gratis te doorzoeken en te raadplegen. Je kunt echter met een Premiumtoegang tevens gebruik te maken van de extra voordelen binnen WieWasWie. Zo kun je dan op twee persoonsnamen tegelijk zoeken. En kun je door het gebruik van zogenoemde 'wildcards' bijvoorbeeld verschillende schrijfwijzen van namen in één zoekopdracht meenemen, bijvoorbeeld "Graaf" en "Graeff". Tevens kun je favoriete zoekopdrachten en documenten opslaan, zodat je deze eenvoudig kan terugvinden en een e-mailmelding kunt krijgen wanneer er een wijziging optreedt in deze gegevens.