Zo schrijft de redactie van NICC Magazine (Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum) in haar meest recente nummer. Ze heeft daarbij een punt. Zeker nu er al een Archief is aangepakt dienen ook wij als genealogen extra alert en voorzichtig te zijn. Dat het er niet leuker op wordt is al wel duidelijk.

“Foto's van bijvoorbeeld Tweede Wereldoorlog in Indië en oude ansichtkaarten online tentoonstellen mag niet meer vanwege auteursrecht”, zo dicteert Brussel

Archiefinstellingen hebben al vele honderdduizenden oude foto’s uit voorzorg van hun websites gehaald omdat ze auteursrechtelijke claims vrezen. Een recente uitspraak van de kantonrechter in Leiden heeft archieven huiverig gemaakt, stelt Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN).

De rechter wees begin mei 2018 een claim toe in een zaak over ansichtkaarten uit de jaren ‘40 en ‘50 die Erfgoed Leiden online had gepubliceerd zonder toestemming van de fotograaf.

In totaal draaide de zaak om 25 foto’s waar het archief 75 euro per stuk voor moet betalen. Maar de gevolgen van de uitspraak zijn verstrekkend, vreest de branchevereniging. “Het wordt bijna onmogelijk om ons werk goed te blijven doen”, zegt voorzitter Chantal Keijsper. BRAIN steunt Erfgoed Leiden in de zaak, waarin hoger beroep is aangetekend.

Ook wij als NICC Magazine zullen hiermee te maken krijgen. Wij zullen bij artikelen niet altijd meer foto’s kunnen plaatsen die wij relevant vinden. Wij vragen onze auteurs om hiermee eveneens rekening te houden. Als in een artikel door de auteur een foto wordt toegevoegd en wij zouden die in goed vertrouwen plaatsen, dan krijgen wij de rekening gepresenteerd omdat wij het online zetten, wanneer blijkt dat er auteursrechten op rusten. Tenzij de foto’s van de auteur zelf afkomstig zijn.

Overname content NICC Magazine
Iedereen mocht tot op heden altijd content of delen ervan vrij overnemen, mits met bronvermelding. Ook dit is na 25 mei niet meer mogelijk, omdat de nieuwe wet van ons eist dat wij de rechten van onze auteurs beschermen. Wel mogen er stukken en passages uit NICC Magazine geciteerd worden. Deze citaten dienen dan tussen “aanhalingstekens” te staan en met bronvermelding.

(bron: NICC Magazine)