Veelal rept de Open Archieven nieuwsbrief over nieuw toegevoegde historische persoonsvermeldingen van archiefinstellingen en historische verenigingen. Dit keer niet. Sterker nog, het aantal doorzoekbare historische persoonsvermeldingen is de afgelopen maand zelfs afgenomen.

Reden is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei jongstleden van kracht is gegaan. Qua privacy is er niet zo veel veranderd, we hadden al de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wat vooral nieuw is dat er nu ook boetes uitgedeeld kunnen worden door de Autoriteit Persoonsgegevens.
De privacy wet is van toepassing op levende personen (en niet op overleden personen). En hier ligt het probleem voor sommige archieven. Sommige bronnen kunnen namenlijk ook gegevens van levende personen bevatten, zoals de gezinskaarten. Om het risico op boetes te verkleinen nemen archiefinstellingen maatregelen. Stadsarchief Amsterdam toont zelfs een melding, een zogenaamde disclaimer.

Andere archiefinstellingen halen, mede op advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de gezinskaarten offline. Archiefinstellingen als het Brabants Historische Informatie Centrum, Regionaal Archief Alkmaar en Archief Eemland hebben ook aan Open Archieven gevraagd om deze gegevens te verwijderen. Aan deze verzoeken is gehoor gegeven, vandaar dus 450 duizend minder historische persoonsvermeldingen. Gelukkig blijven er 194,4 miljoen doorzoekbare persoonsvermeldingen op Open Archieven over.

Voor genealogen betekent dit enerzijds dat er iets minder online vindbaar is. Bedenk echter dat de bronnen bij de archieven op de studiezaal nog wel beschikbaar zijn. Voor genealogen betekent dit anderzijds dat er weer even stilgestaan moet worden bij de gegevens van levende personen in de eigen verzameling. Gegevens van levende personen mochten al niet gepubliceerd worden, tenzij er uitdrukkelijke toestemming van de persoon zelf was, daar verandert de AVG niets aan. Dus respecteerde u de privacy van levende personen al, dan kunt u op dezelfde voet verder.
(bron: Open Archieven)