Mr. Willem van Winterswijk, secretaris van onze vereniging is tijdens de Vergadering van Interessegroepen van 23 mei 2018 gekozen als afgevaardigde naar de Ledenraad, het wordt zijn eerste termijn.

De Ledenraad is het hoogste orgaan van HCC. Zij telt 23 leden, waarvan 10 leden worden afgevaardigd door de besturen van de Regio’s en 10 leden worden afgevaardigd door de Interessegroepen. Naast deze 20 leden zijn er drie onafhankelijke leden.

De Ledenraad denkt mee over hoe de organisatie moet worden ingericht en welke thema’s landelijk uitgerold kunnen worden. De leden fungeren als “Ambassadeurs” richting Regio’s, Interessegroepen en HCC-leden. Daarnaast stellen zij de Jaarrekening vast en dechargeren het Hoofdbestuur. Aansluitend keuren zij de Begroting goed en geven hun visie op het gevoerde beleid en beheer. Daarmee ondersteunen zij de landelijke doelstellingen. Tenslotte is de Ledenraad betrokken bij de samenstellingen van diverse commissies.