Tevens zijn er een aantal nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand verschenen bij HC Overijssel:

  • Ambt Hardenberg, 1876 – 1879 (1.117 akten)
  • Denekamp, 1819 – 1826 (863 akten)
  • Deventer, 1880 – 1884 (3777 akten)
  • Genemuiden, 1896 – 1902 (699 akten)

Deze nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden via de website en via www.wiewaswie.nl.