Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Voor de collecties van Gemeentearchief Barneveld en Ede heeft dit de volgende consequenties:

  • Notariële akten op de website Archieval zijn raadpleegbaar 92 jaar nadat de akte is opgemaakt. In de studiezaal zijn alle akten tot en met 1935 in te zien.
  • Voor akten van de Burgerlijke stand gelden de volgende termijnen: geboorteakten zijn 110 jaar na de geboortedatum via Archieval raadpleegbaar, huwelijksakten 80 jaar na de huwelijksdatum. Overlijdensakten blijven raadpleegbaar 50 jaar na overlijden. In de studiezaal gelden andere termijnen. Hier kunt u geboorteakten inzien 100 jaar na geboorte en huwelijksakten 75 jaar na de huwelijksdatum.
  • Het gereconstrueerde bevolkingsregister van Ede is zowel via Archieval als in de studiezaal in te zien 110 jaar na geboorte.

Bouw-, sloop- en milieuvergunningen zijn via Archieval en in de studiezaal niet meer op naam van de aanvrager te vinden. Vanaf het moment dat een vergunning 92 jaar geleden verleend is, kan ook op naam van de aanvrager gezocht worden.