Dat denkt de interessegroep stamboomonderzoek & familiegeschiedenis van de HCC, de grootste computerclub van de Benelux. De programmeurs waar het hier om gaat zijn de programmeurs van genealogische computerprogrammatuur. Die moesten al eerder aan de bak om die programma’s geschikt te maken om niet het verplichte M of V in te voeren bij die familieleden die een geslachtsverandering hadden ondergaan.

 

Voor de correctheid kun je in dat soort programma’s niet één en dezelfde persoon twee keer invoeren. Dus niet één keer als man en één tweede keer als vrouw. Overigens gaan stamboomonderzoekers er -terecht- van uit dat het geslacht bij geboorte leidend is. Een geslachtsverandering -die altijd op latere leeftijd plaatsheeft- kan worden weggeschreven bij de algemene notities in dit soort programma’s met behoud van de M of V bij geboorte. De genealogen willen voorkomen dat onderzoekers generaties na hen een probleem zou kunnen ondervinden bij iemand die van geslacht verandert en ‘vrouw’ wordt maar voordat die verandering plaatshad toch nog de verwekker van een kind is geweest en dan als ‘vader’ dus als ‘man’ wordt geschreven. In ieder geval bestaat nu de mogelijkheid om een persoon als M/V weg te schrijven. De meeste genealogen zullen dat niet willen gebruiken omdat men voor de geschiedschrijving vastgelegd wil hebben wanneer zo’n  geslachtverandering plaats had.


Een nieuwe situatie doet zich sinds kort voor nu de rechter heeft bepaald dat iemand waarvan het geslacht niet kan worden vastgesteld dit als zodanig in de geboorteakte dient te worden opgenomen. De rechtbank sprak derhalve over een derde gender. Volgens het Transgender Netwerk Nederland dienen deze mensen met ‘hen’ en ‘hun’ te worden aangesproken. Of zoals de Telegraaf het op 29 mei 2018 omschreef: “Leonne worstelde al jarenlang met ‘hun’ geslacht, volgens de rechtbank. Zo onderging ‘hen’ in 2001 medische behandelingen om een vrouw te worden. Toch bleek uiteindelijk dat geslacht ook niet te passen. Maar voor de wet was ‘hen‘ nog steeds een vrouw. Daarmee waren de inbreuk op het privéleven, het zelfbeschikkingsrecht en de persoonlijke autonomie te groot, oordeelde de rechter.”

Met dit vonnis is het nu mogelijk om op de geboorteakte de vermelding te krijgen dat ‘het geslacht’ niet kan worden vastgesteld. In het paspoort kan dit een X worden, in een aantal buitenlanden is dit al het geval. Of daarmee dan ook het geboortegeslacht wordt overschreven is (nog) onbekend, maar indien dat het geval is hebben genealogen een probleem en dient de computerprogrammatuur te worden uitgebreid met de mogelijkheid om in plaats van M, V of M/V nu ook een X te gebruiken.


Benieuwd wat de overheid nog meer in petto heeft.