Wat men bij familieonderzoek kan tegenkomen is dat een echtpaar een aantal kinderen krijgt, maar die allen voor hun vijfde geboortejaar overlijden. Een familiedrama uiteraard maar dergelijke kindersterfte was vroeger niet ongewoon. Ook volwassenen werden niet zo heel erg oud, uitzonderingen daargelaten.

De interessegroep stamboomonderzoek van de HCC, de grootste computerclub in de Benelux , organiseert op zaterdag 26 mei a.s. in het Zalencentrum Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn weer een gratis toegankelijke- bijeenkomst.

In de middag is het woord aan mevrouw dr. Mieneke te Hennepe, conservator van het rijksmuseum Boerhaave te Leiden. Haar lezing zal gaan over ‘Ziekten, zorg en zoektochten’. Zij gaat daarbij in op de invloed van ziekten op de stamboom. Wat betekende het om twee eeuwen geleden ziek te zijn? In haar lezing zal zij ingaan op de verschillende manieren waarop medische geschiedenis van invloed is bij zoektochten in de archieven voor de periode 1700-1950. Zij begint op de veranderende definities en betekenissen van ziekten. Vervolgens bespreekt ze de invloedrijke rol van epidemieën in betreffende periode. Aan de hand van enkele sprekende voorbeelden toont ze hoezeer de medische geschiedenis van zorg en ziekten samenhangt met sociale en culturele factoren. En tot slot laat dr. Mieneke te Hennepe zien welke hulpmiddelen en literatuur er beschikbaar zijn om ziekten bij voorvaderen te duiden.