In navolging tot andere archieven haalt ook het Regionaal Archief Tilburg gezinskaarten offline. Gedigitaliseerde gezinskaarten bevatten onder andere gegevens over godsdienstige gezindte. Dit worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Het is niet toegestaan op grond van privacy- en archiefwetgeving (AVG) bijzondere persoonsgegevens van nog levende personen online te publiceren. 
Lees hier verder en vooral de daaronder staande boze reacties. Ook wij zijn niet gelukkig met het advies van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) die zulks adviseerde,