WieWasWie is onlangs uitgebreid met veel nieuwe data. Sowieso zijn er over de gehele linie jaargangen bijgekomen, omdat de privacygrens een jaar is opgeschoven.
WieWasWie bevat inmiddels ruim 160 miljoen persoonsgegevens. De volgende data zijn onlangs toegevoegd aan WieWasWie:

- Aan de BS-akten van het West-Brabants archief zijn nu scans toegevoegd;
- Ruim 393.000 akten van de Bevolkingsregisters van het Stadsarchief Delft;
- Ruim 1 miljoen akten van de Bevolkingsregisters van het Zeeuws archief;
- 107.000 overlijdensakten van het Gelders Archief van vooral recente jaren;
- Ruim 21.000 akten van de Bevolkingsregisters van Limburg;
- Idem 37.500 akten van het Stadsarchief Rotterdam;
- 195.000 akten van notariële archieven van Erfgoed Leiden e.o.;
- 49.000 Kadaster akten van Tresoar.