Het bestuur van HCC!genealogie is minimaal geschrokken van de privacyschending die in de Verenigde Staten heeft plaatsgevonden om via een online DNA en genealogische database een match te hebben verkregen die blijkbaar heeft geleid tot de arrestatie van de zogenaamde “Golden State Killer”. Tussen 1974 en 1986 vermoordde hij 12 mensen en bij 51 anderen was sprake van aanranding/verkrachting. 

"Het oplossen van misdrijven en zeker zulke erge als deze hebben natuurlijk altijd prioriteit boven privacy. Die mag wat ons betreft daarvoor worden geschonden", zegt Cees Heystek, voorzitter van HCC!genealogie als reactie op het gebeurde. "Toch zullen we met de aanbieders van dit soort diensten, en wellicht ook met overheden, in gesprek willen om waarborgen te krijgen dat inzage in DNA-gegevens aan strenge wetgeving blijft verbonden en alleen aan justitionele autoriteiten blijft voorbehouden. Daarnaast zullen we onze leden en geinteresseerden zoals de bezoekers aan onze website en bijeenkomsten er op wijzen dat de privacygevoeligheid van je dna-gegevens wettelijk kan worden geschonden, voor zover de aanbieders dat zelf al niet zullen doen."