Gaan archieven op slot als eind mei de nieuwe privacywet ingaat? Marens Engelhard, algemeen rijksarchivaris en tevens directeur van het Nationaal Archief in Den Haag, verwacht dat het zal meevallen. Hij ziet oplossingen in moderne archieftechnieken met big data.

Lees verder in Dagblad Trouw.