De gegevens van Stadsarchief Rotterdam zijn uitgebreid met de index op de militieregisters.