Van het RHC Zuidoost Utrecht stonden er al gegevens van de DTB op Open Archieven. Deze gegevens stonden ten onrechte te boek als ware deze van Het Utrechts Archief, de bronvermeldingen zijn gecorrigeerd. Extra toegevoegd zijn de gegevens van het bevolkingsregister van Houten.