De Maastrichtse Bevolkingsregisters 1850 - 1920 zijn online doorzoekbaar op de site van het Regionaal Historisch Centrum Limburg.