De Bevolkingsregisters van bijna alle Walcherense gemeenten over de periode 1812 - 1900 zijn nu digitaal te raadplegen op de site van zeeuwengezocht.nl

.