De eerste 420.000 scans van repertoria en akten (uit de periode 1811-1861), die de afgelopen jaren gescand zijn, zijn nu beschikbaar op de website van de Groninger Archieven. Deze kunt u daarom niet meer op papier in de studiezaal raadplegen. Voorlopig zoekt u daarin nog op de gebruikelijke manier, via de repertoria naar de akten, ook als die digitaal beschikbaar zijn.
 

 

 Op dit moment zijn alle archieven van notarissen weer aanwezig in de depots van de Groninger Archieven. Binnen afzienbare tijd gaat echter weer een volgende portie de deur uit. Om u een goed en actueel beeld te geven, kunt u in het overzicht beschikbaarheid notariële archieven zien, welke onderdelen online raadpleegbaar zijn, welke op papier in de studiezaal en welke inventarisnummers zijn uitgeleend voor het scannen. Dit overzicht zullen wij up-to-date houden.

In het kader van het project Digitale Taken Rijksoverheid is er niet alleen aandacht voor het digitaal uitvoeren van taken (digitale dienstverlening), maar ook ruimte om oudere overheidsarchieven te digitaliseren. Het Nationaal Archief en de Regionale Historische Centra gaan daarom hun notariële archieven digitaal aanbieden. Begonnen is met de periode 1811-1861.
 
De betrokken instellingen willen na het scannen ook een project opzetten om de inhoud van de repertoria in laten voeren, waardoor u sneller akten kunt vinden. Dat is echter een zaak van lange adem.