Onze Open Brief aan het Nederlandse Archiefwezen inzake Linkrot bleek een schot in de roos. Men kende het probleem, vond het een slechte zaak en doet er wat aan of gaat dat doen. Mission accomplished zou je zeggen.

Even als geheugensteuntje, Linkrot is het niet meer aanwezig zijn van bepaalde informatie op een specifiek internet-adres (url). In geval van akten een heel vervelende zaak. Je wilt immers je genealogische gegevens ondersteunen met bewijsmateriaal.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) een samenwerkingsverband van o.a. de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid herkende het probleem dat wij in onze open brief omschreven. Het Netwerk zelf spreekt van content drift, wat o.i. ook een goede benaming is. 
NDE werkt aan de ontwikkeling van gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van erfgoedinstellingen in Nederland. Deze voorzieningen moeten die instellingen in staat stellen hun digitale collecties zichtbaarder te maken voor eindgebruikers, ze te linken met collecties van andere instellingen en ervoor te zorgen dat dit ook voor de lange termijn gebeurd.

Het Utrechts Archief deelde ons mede aandacht voor het probleem linkrot te hebben en onderneemt actie door gebruik te gaan maken van persistent identifiers (PIDs) of permalinks. Het Utrechts Archief schreef: "Wij streven naar een kwalitatief goede ontsluiting van de bronnen en presentatie van akten. Het is fijn dat een u met de archiefsector meedenkt en uw ideeën daarover deelt!"

En iemand die hierover al contact met het NA heeft gehad en stuurde hun reactie naar ons door. "We zullen dan ook meer gaan inzetten op de zogenoemde ‘permalinks’. U vindt deze nu al bij veel onderdelen van onze collectie. Nu zijn deze helaas nog minder zichtbaar en ook nog niet overal beschikbaar. Met de permalinks willen we de links naar collectie-onderdelen permanent maken", aldus het Nationaal Archief.

Het Regionaal Archief Nijmegen liet weten: “Duurzame links als oplossing voor linkrot zijn in het vizier van het Regionaal Archief Nijmegen, zeker ook na de blogs die Bob Coret hieraan heeft gewijd. Wij werken samen met onze softwareontwikkelaar DEVENTit aan het integreren van persistent identifiers in ons collectiebeheersysteem. Wij zijn van plan deze persistente links vanaf dit jaar te kunnen aanbieden (en te onderhouden).”

En het Zeeuws Archief: “Ik ben het van harte met u eens dat linkrot zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Daarom hebben wij eind vorig jaar besloten om met persistent identifiers te gaan werken, ik verwacht dat deze binnenkort geïmplementeerd kunnen worden.”


Tenslotte het Regionaal Archief Tilburg. “We zijn ons bewust van de frustratie die het bij onderzoekers geeft als online niet de verwachte informatie gegeven wordt. We hebben de situatie besproken met een aantal collega’s. In 2015 zijn wij van Regionaal Archief Tilburg overgegaan van een oude naar een nieuwe website. Opgeslagen verwijzingen naar pagina’s op de oude site, werkten daarmee niet meer. We wisten dat dat vervelend zou worden. Daarom hebben we maanden van tevoren dit duidelijk gecommuniceerd naar de gebruikers van onze site. Dit heeft uiteraard toch nog veel irritatie opgeleverd, wat we begrijpen. In de gevallen van linkrot, kregen onze webbezoekers geen 404Error-pagina (wat de meeste mensen niet veel zegt), maar werd onze homepage getoond, waar je meteen naar personen kunt zoeken. In de kwaliteitsmonitor van 2015 kwam de klacht van linkrot regelmatig voor. In de kwaliteitsmonitor van 2017 helemaal niet meer.”


Willem van Winterswijk, secretaris HCC!genealogie