Het Regionaal Archief Nijmegen heeft weer meer bronnen toegankelijk gemaakt. Naast een set extra notariele akten (van notarissen Van der Gronden, Hekking en Klaassen) zijn nu ook de bevolkingsregisters 1820-1850 en de vluchtelingenregisters 1914-1918 beschikbaar.