Naast diverse andere archieftoegangen zijn er bij het HCO ook weer een aantal nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand verschenen. Het betreft:

Ambt Hardenberg, 1840-1849 (1412 akten)
Haaksbergen, 1874 – 1882 (1187 akten)
Holten, 1821 – 1831 (952 akten)

Deze nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden via de website van het HCO en via www.wiewaswie.nl.