Indien u althans afgelopen zaterdag niet in Baarn was waar HCC!genealogie weer een bijeenkomst hield.
Voor de onderwerpen, zie elders op deze site.