Als u a.s. zaterdag naar Baarn komt kunt u veel te weten komen over dit onderwerp. Het komt om 11 uur aan de orde tijdens een bijeenkomst van de interessegroep HCC!genealogie in het zalencentrum Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a Baarn. Van harte welkom en oja de toegang is gratis!

Aad Verouden gaat in op dit onderwerp. Elke (internet)-stamboomonderzoeker wordt tijdens zijn of haar onderzoek wel eens geconfronteerd met een punt waarop het onderzoek vastloop, dat je niet meer verder kunt en stelt zich dan vanzelfsprekend de vraag hoe krijg ik dat onderzoek weer vlot. Biedt het internet daar handvatten voor of zijn er alternatieven. In zijn lezing zal Aad daar op ingaan en zal dat benaderen vanuit valkuilen zoals naamsveranderingen, onbekende vaders en op de zoekmogelijkheden van voor 1650.

’s-Middags 13.30 uur zal John Glaser een presentatie geven over het onderwerp 'Wereldstambomen op internet', zoals WeRelate, WikiTree, FamilyTree van FamilySearch en Geni. Aan bod komen de onderlinge verschillen in grootte, invoer- en uitvoermogelijkheden. Evenals de verschillende notaties van namen en data. Waarom een wereldstamboom? Is dit de oplossing voor de veelvoudige registraties in bekende sites zoals GenealogieOnline, Geneanet en MyHeritage?