De notariële archieven van Oosterhout van 1612-1935 zijn op de website van Regionaal Archief Tilburg integraal gescand beschikbaar.
En de minuutakten van 1926-1935 van de notariële archieven van Tilburg zijn vanaf heden ook online te bekijken.