Op de website indie-1945-1950.nl wordt getracht tot een troepenoverzicht te komen uit Indië over de jaren 1945-1950.
(bron: CBG)